Categoriearchief: verzekeringen

Registratieplicht (land)bouwvoertuigen

Met ingang van 1 januari 2021 gaat er nogal wat veranderen voor eigenaren van (land)bouwvoertuigen. Wellicht geldt dit ook voor u. Er is namelijk een registratieplicht van kracht voor een hele grote groep van deze voertuigen, en het is belangrijk dat u daarvan op de hoogte bent. Controleer via de site van de Rdw of uw voertuig in deze categorie voorkomt. Als dat het geval is moet u actie ondernemen door uw voertuig te registreren.

Voor meer informatie, kijkt u op deze link: klik hier

Voor eigenaren is er een informatieblad: Factsheet eigenaar versie 3 Landbouw RDW

Vanaf 01-01-2025 is het daarna verplicht om een kenteken te hebben, en om dat te krijgen is er geen andere optie meer dan het laten keuren van uw voertuig.

 

 

 

 

 

 

 

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Op weg in de winter?

Het wintersportseizoen is al volop in gang, maar nog lang niet afgelopen! Na de sneeuwarme kerstvakanties van de laatste jaren kiezen steeds meer mensen voor een sneeuw-zekere voorjaarsvakantie. Hierdoor wordt er verwacht dat vrijdag 9, zaterdag 10 en zaterdag 17 februari drukke wisseldagen worden met mogelijk lange files. Daarbij kan rijden in de sneeuw best gevaarlijk zijn, zeker in de bergen. Hierbij een aantal tips zodat je goed voorbereid en zonder problemen op je bestemming aankomt.

Bekijk alle tips hier: Wintertips Allianz

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Aanrijding? En nu?

Aanrijding? Keep calm en vul het schadeformulier goed in!

Geschreven door Priya Soekhai (Arag rechtsbijstand) op 10-10-2016

Een aanrijding is een vervelende gebeurtenis. U bent waarschijnlijk flink geschrokken. Opeens moet u van alles gaan regelen. Waar begint u dan mee? Al lijkt het op dat moment ver weg, het is ook belangrijk al te denken aan de afwikkeling van het ongeluk. En dat begint bij het goed invullen van het schadeformulier. Uit onderzoek van het Verbond van Verzekeraars blijkt dat veel mensen hier moeite mee hebben.  Met dit blog wil ik u daar graag bij helpen.

ARAG-auto interieur man en kind

Blijf rustig!

Allereerst is het van belang dat u nagaat of u zelf in orde bent en of dat voor alle medebetrokkenen ook geldt. Bel 112 als er sprake is van letsel of als u de situatie niet vertrouwt. En dan is er nog zoiets als een schadeformulier. U pakt het erbij en dan moet u nog met de schrik in de benen dit met de wederpartij gaan invullen. Op zo’n moment is dat behoorlijk lastig. Probeer te beseffen dat de wederpartij ook net zo geschrokken is als u. Word daarom vooral niet boos. Blijf kalm en vul het formulier volledig in. Doe dit vooral samen. Daarmee voorkom je een heleboel gedoe en onduidelijkheid bij de afhandeling van de schade.

Geen medewerking van de tegenpartij?

Is de wederpartij wel boos of wil hij of zij niet meewerken? Bel dan de politie en geef aan dat de wederpartij niet wil meewerken. Geef ook duidelijk op het schadeformulier aan dat er politie ter plaatse is geweest en dat zij hebben geholpen met het invullen van een schadeformulier. Dit kan aangegeven worden met een politiestempel, maar je kunt dit ook zelf op de achterkant van het schadeformulier aangeven.

Schadeformulier ondertekenen is geen schuldbekentenis

Met het invullen en ondertekenen van het schadeformulier betekent dat niet dat één van de partijen al schuld aan het ongeval erkent. Met het invullen en ondertekenen van het schadeformulier wordt de feitelijke situatie in kaart gebracht en door de betrokken partijen akkoord verklaard. Een volledig ingevuld en door beide partijen ondertekend schadeformulier maakt een snelle schaderegeling mogelijk.

Het schadeformulier is een wettig bewijsmiddel

In de praktijk komt het vaak voor dat cliënten achteraf aangeven dat de situatie toch anders was dan zoals beschreven op het schadeformulier. Juridisch gezien wordt het dan lastig om deze andere kijk op het ongeluk te bewijzen. Een volledig en ondertekend schadeformulier is namelijk bindend en daarmee een wettig bewijsmiddel.

Aanvullend bewijsmateriaal

Een schadeformulier hoeft  niet het enige bewijsmiddel te zijn. Zo kunnen bijvoorbeeld een proces-verbaal, getuigenverklaringen of camerabeelden ook als bewijsmiddelen gebruikt worden om het gebeurde te bewijzen. Dit kan helpen om de situatie te verduidelijken, zeker als de situatie anders is dan op het schadeformulier is beschreven. Elk bewijsmiddel heeft een eigen weging. Ook foto’s kunnen de betrokkenheid en de schade van partijen bewijzen. Het voorval zelf valt echter lastig te bewijzen met een foto. Een foto kan misleidend zijn, bijvoorbeeld als deze genomen is, nadat de betrokken voertuigen verplaatst zijn. Dan is er van bewijs hoe het voorval eruit zag, geen sprake meer.

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Aanpassen dekking autoverzekering niet altijd zonder risico

Veel autobezitters krijgen dit jaar te maken met een premieverhoging op hun autoverzekering. MoneyView zocht uit of verlaging van de dekking zinvol is. Dat blijkt van meer aspecten af te hangen dan alleen de ouderdom van de auto.

Verlagen van de dekking van volledig casco (VC) naar beperkt casco (BC) levert een gemiddelde premiebesparing op van 46%, bijna een halvering. Overstappen van een beperkt casco-dekking naar een wettelijke aansprakelijkheidsdekking (WA) levert doorgaans een premiebesparing op van rond de 20%.

Oudere auto’s

Volgens MoneyView verlagen veel verzekeraars al automatisch de premie van de VC-dekking naarmate de auto ouder wordt, maar niet allemaal en niet in gelijke mate als de waarde van de auto daalt. “Dat laatste is ook verklaarbaar, aangezien een reparatie doorgaans hetzelfde zal kosten, ongeacht de leeftijd van de auto. Met het overstappen van een VC-dekking naar een BC dekking verliest de verzekerde wel het recht op een vergoeding van schade aan de eigen voertuig bij een ongeval, van de weg raken, parkeerschade en vandalisme. Dat zijn nu precies de meest voorkomende schades.”

Individuele afweging

Bij de overstap van een beperkt casco-dekking naar enkel een wettelijke aansprakelijkheidsdekking is schade aan het eigen voertuig helemaal niet meer gedekt, dus ook niet de veel voorkomende ruitschade. MoneyView: “Of het verlies van deze dekkingen opweegt tegen de premiebesparing is een individuele afweging; heeft de verzekerde financiële ruimte om een dergelijke schade op te vangen en/of is hij bereid dat risico te nemen. Vaak hebben ook wat oudere auto´s nog een aanzienlijke dagwaarde, wat een wat hogere dekking dan gebruikelijk gezien de leeftijd van de auto kan rechtvaardigen.”

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail